Πρόγραμμα Κολύμβησης Ενηλίκων (κοινό)

ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ
07.30-15.3007.30-09.00
21.20-23.0010.00-15.30
-21.20-23.00
ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΗ
14.00-18.0010.00-15.00
Κόστος συνδρομής
(2 επισκέψεις την εβδομάδα): Για 1 μήνα 50€, για 2 μήνες 95€, για 4 μήνες 170€, για 6 μήνες 255€, για 11 μήνες 465€.
(3 επισκέψεις την εβδομάδα): Για 1 μήνα 60€, για 2 μήνες 115€, για 4 μήνες 205€, για 6 μήνες 305€, για 11 μήνες 560€.
(4-5 επισκέψεις την εβδομάδα): Για 1 μήνα 70€, για 2 μήνες 130€, για 4 μήνες 240€, για 6 μήνες 360€, για 11 μήνες 655€.
Κόστος εγγραφής: 15€
1 επίσκεψη (χωρίς κόστος εγγραφής): 10€
Απαραίτητα δικαιολογητικά εγγραφής: Βεβαίωση Καρδιολόγου και Δερματολόγου.