Πρόγραμμα Κολύμβησης Ενηλίκων (κοινό)

ΔΕΥΤΕΡΑΤΡΙΤΗΤΕΤΑΡΤΗ
07.30-09.0007.30-09.0007.30-09.00
10.00-15.3012.00-15.3010.00-15.30
21.05-21.50 (ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΜΕ AQUA AEROBIC)21.05-21.50 (ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΜΕ AQUA AEROBIC)21.05-21.50 (ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΜΕ AQUA AEROBIC)
21.50-23.0021.50-23.0021.50-23.00
ΠΕΜΠΤΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΒΒΑΤΟ
07.30-09.0007.30-09.0014.00-18.00
12.00-15.3010.00-15.30
21.05-21.50 (ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΜΕ AQUA AEROBIC)21.05-21.50 (ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΜΕ AQUA AEROBIC)ΚΥΡΙΑΚΗ
21.50-23.0021.50-23.0010.00-15.00
Κόστος συνδρομής
(2 επισκέψεις την εβδομάδα): Για 1 μήνα 45€, για 2 μήνες 85€, για 4 μήνες 150€, για 6 μήνες 220€, για 11 μήνες 390€.
(3 επισκέψεις την εβδομάδα): Για 1 μήνα 55€, για 2 μήνες 100€, για 4 μήνες 190€, για 6 μήνες 275€, για 11 μήνες 480€.
(4-5 επισκέψεις την εβδομάδα): Για 1 μήνα 65€, για 2 μήνες 120€, για 4 μήνες 235€, για 6 μήνες 340€, για 11 μήνες 585€.
Κόστος εγγραφής: 10€
1 επίσκεψη (χωρίς κόστος εγγραφής): 8€
Απαραίτητα δικαιολογητικά εγγραφής: Βεβαίωση Καρδιολόγου και Δερματολόγου.