Πρόγραμμα Ακαδημίες

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣΣΑΒΒΑΤΟ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗ
15.40-16.2009.30-10.10
16.20-17.0010.10-10.50
17.00-17.4010.50-11.30
17.40-18.2011.30-12.10
18.20-19.0012.10-12.50
19.00-19.4012.50-13.30
19.40-20.20
Κόστος συνδρομής
(2 επισκέψεις την εβδομάδα): Για 1 μήνα 50€, για 2 μήνες 95€, για 4 μήνες 170€, για 6 μήνες 255€, για 11 μήνες 465€.
(3 επισκέψεις την εβδομάδα): Για 1 μήνα 60€, για 2 μήνες 115€, για 4 μήνες 205€, για 6 μήνες 305€, για 11 μήνες 560€.
Κόστος εγγραφής: 15€
Απαραίτητα δικαιολογητικά εγγραφής: Βεβαίωση παιδιάτρου.