Πρόγραμμα Ακαδημίες

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣΣΑΒΒΑΤΟ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗ
15.40-16.2009.30-10.10
16.20-17.0010.10-10.50
17.00-17.4010.50-11.30
17.40-18.2011.30-12.10
18.20-19.0012.10-12.50
19.00-19.4012.50-13.30
19.40-20.20
Κόστος συνδρομής
(2 επισκέψεις την εβδομάδα): Για 1 μήνα 45€, για 2 μήνες 85€, για 4 μήνες 145€, για 6 μήνες 200€, για 9 μήνες 285€, για 11 μήνες 335€.
(3 επισκέψεις την εβδομάδα): Για 1 μήνα 55€, για 2 μήνες 100€, για 4 μήνες 180€, για 6 μήνες 250€, για 9 μήνες 350€, για 11 μήνες 400€.
Κόστος εγγραφής: 10€
Απαραίτητα δικαιολογητικά εγγραφής: Βεβαίωση παιδιάτρου.